Veronika, pečuje o dárce a partnery

17.8.2022
Veronika v Nadaci navazuje nová partnerství a pečuje o velké i individuální dárce.
Veronika, pečuje o dárce a partnery

Proč pomáháš právě seniorům? 

Jsem ráda, že můžu přispět k  lepšímu a důstojnějšímu závěru jejich života. Jsou to lidé, kteří mají cenné zkušenosti, jsou moudří a mají světu co říct. Baví mě poslouchat jejich životní příběhy a pomáhá mi to připomenout si, co je v životě opravdu důležité.

  

Co tvá práce obnáší? 

Navazuji nová partnerství, pečuji o velké i individuální podporovatele. Baví mě spojovat lidi z různých světů - z nezisku, byznysu a z komunit. Společně pak můžeme pomáhat v takovém rozměru a rozsahu, ve kterém fungujeme nyní, a měnit tak svět k lepšímu. Součástí mojí práce je také produkční zajištění našich nadačních akcí a osvěta o problematice stárnutí.

  

Proč je podpora seniorů důležitá? 

To, jak se chováme a přistupujeme ke starým lidem, je odrazem společnosti. Osobně věřím, že to, jakou energii do zlepšení situace seniorů vložíme teď, se potom vrátí nám všem, až budeme staří. Stáří se týká nás všech.