BEAUTY OF HELP AWARD 2022

17.2.2022
BEAUTY OF HELP AWARD 2022

Beauty of Help Award je čestný titul udělovaný každoročně Nadací Krása pomoci osobnostem, které jsou i ve vyšším věku aktivní a inspirují ostatní napříč generacemi a obory, či jsou inspirací svými občanskými postoji. Ocenění může být uděleno pouze občanovi ČR, který dosáhl věku nejméně 70 let.

 

CÍLE 

– otevřít diskuzi na téma respektování stáří a stárnutí ve společnosti a mezigenerační solidarity

– zvýšit povědomí o činnosti Nadace Krása pomoci

– poděkovat významným dárcům, spolupracovníkům a dobrovolníkům

 

 

CENY 

a/ čestný titul Beauty of Help Award 

b/ Čestné uznání – cena, kterou obdrží všichni nominovaní do užšího výběru (novinka)

c/ Cena veřejnosti – on-line hlasování veřejnosti, výběr kandidáta z užších nominací (novinka)

 

KDO NOMINUJE?

Kandidáta na ocenění mohou navrhovat zástupci odborné i široké veřejnosti. Ke spolupráci zveme i naše partnery z neziskového sektoru, kteří mohou nominovat svého kandidáta. S výzvou k nominacím oslovujeme Fórum dárců, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Knihovna Václava Havla, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Nadace VIA, NROS, Paměť národa, Nadace OSF.  

Odborná porota složená ze zástupců veřejného života vybere laureáta pro daný ročník. Pozvání přijali: 

Danuše Nerudová, emeritní rektorka Mendelovy univerzity v Brně 

Alexandra McGehee, vedoucí oddělení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Úřad vlády ČR  

Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla 

Ladislav Špaček, spisovatel, novinář 

Jan Pokorný, moderátor Českého rozhlasu 

 

Za Nadaci Krása pomoci: 

Taťána G. Brzobohatá, předsedkyně správní rady  

Soňa H. Morawitzová, ředitelka  

 

HARMONOGRAM

25. 4. | uzávěrka nominací

10. 5. – 10. 6. | hlasování veřejnosti

15. 6.| slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen za účasti významných hostů,  partnerů, dárců, dobrovolníků, klientů Nadace a mediálních partnerů

 

LAUREÁTI BEAUTY OF HELP AWARD

2021 Jiří Kylián

2020 Meda Mládková

2019 Karel Gott

2018 Pierre Richard

 

NOMINUJTE TAKÉ

Nad 5. ročníkem udělování ceny Beauty of Help Award převzal záštitu předseda Senátu Miloš Vystrčil. Děkujeme!