Darem ze závěti pomůžete seniorům

Pomáháte za života, pomáhejte i po něm. Sepsání závěti je jednoduché a pomůže vám určit, co se má stát s vaším majetkem, ať už máte dědice nebo ne. Věděli jste, že pokud dědice nemáte, váš majetek propadne státu? Ročně si tak stát přijde na desítky milionů korun, které by mohly pomáhat konkrétním nadacím.

Jak na sepsání závěti?

1. Závěť sepsaná notářem

Nejjistěji ochrání Vaši vůli závěť sepsaná ve formě notářského zápisu. Notář Vám jednak zaručí splnění zákonných podmínek, a tedy platnost závěti, jednak poradí možnosti naložení s majetkem. Notář vždy také zaeviduje závěť v Evidenci právních jednání pro případ smrti, takže nehrozí, že by se o ní při projednávání dědictví nevědělo.

 

2. Závěť vlastnoruční

Nejjednodušší formou závěti, která nevyžaduje přítomnosti dalších osob (svědků nebo notáře), je závěť, kterou napíšete a podepíšete vlastní rukou. Takto sepsanou závěť můžete poté dát do úschovy notářovi, který ji zaeviduje v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Můžete ji samozřejmě také nechat doma nebo u někoho, komu důvěřujete.

 

3. Závěť napsaná za účasti svědků

Závěť můžete také sepsat za účasti dvou svědků. V tom případě nemusíte závěť psát vlastní rukou, stačí ji vlastní rukou podepsat. Každý svědek se pak na závěť podepíše, uvede, že je svědek, a své údaje (adresu, datum narození, případně další kontaktní údaje).

Chcete vědět více? Doporučujeme stránku

Potřebujete poradit?

Soňa Hušek Morawitzová

Kontaktní osoba v případě zájmu o zahrnutí Nadace Krása pomoci do závěti

+420 724 813 377
morawitzova@krasapomoci.cz