Jak hospodaříme

Na této stránce najdete přehled toho, co tvoří naše příjmy a jak s nimi hospodaříme. Mezi naše hlavní zdroje příjmů patří standardně dary od jednotlivců a od firem. Minimální část našeho rozpočtu tvoří dotace ze státní správy. Níže uvedené grafy vám poskytnou přehled o našich příjmech a výdajích za rok 2021. Podrobnou účetní závěrku včetně příloh najdete ve výročních zprávách, které jsou v sekci Ke stažení.

Příjmy 2021

 • Fyzické osoby
  2 400 120 Kč
 • Právnické osoby
  3 272 620 Kč
 • Dotace ze státní správy
  600 578 Kč
 • Nadační příspěvky
  695 180 Kč
 • Veřejná sbírka
  2 088 297 Kč
 • Věcné dary
  434 158 Kč

Výdaje 2021

Projekt „Doma bez obav“ – aby senioři mohli žít důstojně doma 2 321 599 Kč

Projekt „Zlatá práce“ – aby lidé 50+ našli pracovní uplatnění 557 319 Kč

Finanční podpora neziskovek – naše každoroční rozdělování financí dalším neziskovkám po celé ČR 1 681 001 Kč

Finanční podpora jednotlivců – nákup kompenzačních pomůcek 49 919 Kč

PR a fundraising – Osvěta o stárnutí populace, edukace, zaznamenávání příběhů, komunikace. Získávání nových partnerů a dárců a péče o ně, protože bez nich bychom nemohli pomáhat tam, kde je potřeba 1 852 323 Kč

Režijní náklady – sem patří platy pracovníků, kteří nejsou v přímé péči o seniory, ale bez kterých by se naše práce neobešla; potřebujeme kancelář, kde je teplo a světlo, kde můžeme telefonovat a tisknout, kde se setkáváme a plánujeme strategii, aby naše práce měla systém a byla profesionální, odkud posíláme poštu apod. 1 980 003 Kč