Ocenění Beauty of Help Award

Beauty of Help Award je čestný titul udělovaný každoročně Nadací Krása pomoci osobnostem, které jsou i ve vyšším věku aktivní a inspirují ostatní napříč generacemi a obory, či jsou inspirací svými občanskými postoji. Cílem tohoto ocenění je mimo jiné otevřít diskuzi na téma respektování stáří a stárnutí ve společnosti a mezigenerační solidarity.

Jaké ceny se udělují?

  • Čestný titul Beauty of Help Award - titul získávají 2 osobnosti
  • Čestné uznání – cena, kterou obdrží všichni nominovaní do užšího výběru
  • Cena veřejnosti – on-line hlasování veřejnosti, výběr kandidáta z 3 užších nominací

 

Navržení kandidáti jsou posuzováni ve dvou kategoriích:

1/ osobnosti, které přispívají rozvoji občanské společností z celospolečenského hlediska

2/ osobnosti, které přispívají rozvoji občanské společnosti z pohledu lokálního významu, jsou přínosem pro svou komunitu

Základními kritérii pro posouzení jejich přínosu jsou: profesní činnost, které se i nadále věnují a podílejí se tak na rozvoji svého oboru; vzdělávací a publikační činnost; charitativní činnost; dobrovolnictví; organizace komunitních veřejně prospěšných aktivit (např. spolková činnost, práce ve sportovních oddílech, v Sokole…).


Kdo nominuje kandidáty a kdo vybere vítěze?

Kandidáta na ocenění mohou navrhovat zástupci odborné i široké veřejnosti. Ke spolupráci zveme i naše partnery z neziskového sektoru, kteří mohou nominovat svého kandidáta. Nominovat může kdokoli bez omezení věku, občanství. Nominace musí obsahovat:

a/ informace o nominujícím: jméno, příjmení, e-mailový kontakt

b/ informace o nominovaném: jméno, příjmení, věk, bývalá či současná profese, krátký medailonek o nominovaném, zdůvodnění nominace


Odborná porota složená ze zástupců veřejného života vybere laureáta pro daný ročník. Ocenění může být uděleno pouze občanovi ČR, který dosáhl věku nejméně 70 let. Hlasování poroty je tříkolové. Porota vybírá laureáta ocenění Beauty of Help Award. Letošní porota (2024) pracuje ve složení:

  • Eva Zažímalová, předsedkyně poroty, předsedkyně AV ČR
  • Vladimíra Dvořáková, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze
  • Eva Lustigová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Arnošta Lustiga
  • Ondřej Vlček, prezident Gen Digital, filantrop
  • Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců
  • Klára Šimáčková Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva
  • Taťána Kuchařová, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci

Cenu veřejnosti vybírá veřejnost v on-line hlasování. Proces hlasování je nyní již ukončen.

 

 


Laureáti Beauty of Help Award

2024 Marie Svatošová a Jiří Lukšíček, Cena veřejnosti - Marie Svatošová

2023 Helga Hošková-Weissová, Cena veřejnosti - Miloň Čepelka

2022 Marta Kubišová

2021 Jiří Kylián

2020 Meda Mládková

2019 Karel Gott

2018 Pierre Richard

 

Jak vypadal 6. ročník oceňování?  VIDEO  ČLÁNEK

Newsletter o tom, co se u nás děje

Když nám dáte svůj e-mail, pravidelně vám budeme posílat příběhy o tom, komu jsme díky vašemu daru pomohli a co je u nás nového. Odběr můžete kdykoli zrušit.