OSN a Cíle udržitelného rozvoje

V OSN Taťána poprvé vystoupila v roce 2015, aby představila činnost nadace na 53. zasedání Komise pro sociální rozvoj. Byla první zástupkyní české neziskovky, která měla tuto možnost. Díky spolupráci s OSN a aktivní propagaci Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) Asociace společenské odpovědnosti Taťánu jmenovala jednou z SDGs ambasadorů. O SDGs Taťána promluvila na mnoha událostech, konferencích a v TV pořadech.

Co jsou Cíle udržitelného rozvoje?

Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje (anglicky Sustainable Development Goals, SDGs) je prezentováno jako program OSN rozvoje na následujících 15 let (2015–2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Tyto cíle byly přijaty v září 2015 na summitu OSN v rámci tzv. Agendy 2030 „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“.

Jedná se o ambiciózní akční plán do roku 2030 ke globálnímu omezení chudoby a diskriminace, ochraně planety a posílení svobody, bezpečnosti a prosperity.

Těchto 17 cílů není konkrétním postupem, jak dosáhnout okamžitě všech změn, nicméně nám dávají směr, kterým se jako společnost chceme ubírat, a pokud se zapojí všichni a budeme spolupracovat napříč sektory, my všichni v nadaci věříme, že jsou tyto cíle splnitelné.

Naději nám dává také to, že předchůdce SDGs, tzv. MDGs, které nás vedly do roku 2015, byly historicky nejúspěšnější agendou OSN. Z extrémní chudoby se podařilo vymanit miliony lidí. Daří se zlepšovat přístup lidí k pitné vodě, život lidí v chudinských čtvrtích velkoměst (slumech) i poměr počtu dívek a chlapců ve školách. Velkého pokroku bylo dosaženo v oblasti zdraví. Úmrtnost na malárii se v letech 2000-2010 celosvětově snížila o více než 25 %.

Snižuje se počet HIV infekcí. O polovinu se také podařilo snížit počet lidí, kteří trpí hladem.

 

Taťána a Nadace Krása pomoci v OSN

2015
2017
2018
2019
2023

V roce 2015 se Taťána zúčastnila 53. zasedání Komise pro sociální rozvoj, kde měla jako první zástupce české neziskové organizace možnost prezentovat činnost Nadace a upozornit na téma stárnutí populace.

Později téhož roku navštívila zasedání pracovní skupiny Evropské hospodářské komise OSN o stárnutí v Ženevě.

Reprezentovala český neziskový sektor a sdílela s ostatními své zkušenosti z oblasti domácí péče o seniory.

Ministr životního prostředí Richard Brabec představil na půdě OSN v New Yorku, jak Česká republika naplňuje 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), a jak vnímá svoji budoucnost v roce 2030. Spolu s ním se této prezentace, která se konala v rámci Politického fóra na vysoké úrovni, ujala také Taťána jako zástupce českého neziskového sektoru a Robin Dufek jako zástupce soukromého sektoru. Tímto vystoupením také začalo české předsednictví ECOSOC a hlubší spolupráce mezi OSN, nadací a českým Stálým zastoupením při OSN.

V rámci fóra se konalo také více doprovodných akcí. Jednu z nich spoluorganizovala právě Nadace Krása pomoci. Konala se v České národní budově a tématem byla Participace všech: případ žen a seniorů. Na této akci se vedle nadace podílela také Rada Evropy a UN Women. Mluvčími byly vedle Taťány J. E. velvyslankyně Marie Chatardova, Marja Ruotanen a Aparna Mehrotra.

České předsednictví ECOSOC pokračovalo až do července 2018, proto i společné akce přibývaly. Na přelomu ledna a února 2018 se v rámci konalo ECOSOC Youth Forum. Taťána byla keynote řečníkem na tomto fóru. Název fóra je Role mladých ve vytváření udržitelných a odolných komunit. Tématem jejího projevu bylo zapojení mladých do plnění Cílů udržitelného rozvoje, potažmo do pomoci seniorům. Důležitou součástí toho je podpora malých lokálních organizací, které dělají úžasnou práci s velmi malým rozpočtem.

Ve stejnou dobu se v New Yorku konalo 56. zasedání Komise pro sociální rozvoj. Jedna jeho část byla speciálně věnována problematice stárnutí, kulatého stolu organizovaném UNFPA s tématem „Age of Aging“ se zúčastnila také Taťána.

V březnu v New Yorku, v hlavním sídle OSN, proběhlo zasedání Komise o postavení žen (CSW), UN Women. Je to největší akce na půdě OSN hned po zasedání Valného shromáždění. V roce 2018 se ho účastnila také Taťána G. Brzobohatá.

Společně se zástupci České republiky, Švédska a UN Women hovořila na důležité aktuální téma participace a postavení žen.

V Ženevě se v říjnu 2018 konalo zhodnocení agendy ICPD (International Conference on Population and Development), které bylo zaměřeno na region střední a východní Evropy.

Na našem vystoupení jsme spolupracovali s UNFPA Eastern Europe & Central Asia a s UNECE. Měli jsme za cíl upozornit na to, že by ze závěrečné hodnotící zprávy neměla vypadnout cílová skupina seniorů a vůbec stárnutí populace.

Pár dní po MDŽ se v New Yorku konalo 63. zasedání Komise OSN pro postavení žen (CSW63). Taťána G. Brzobohatá byla součástí delegace ČR, kterou vedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.​

V rámci zasedání jsme uspořádaly dva semináře. První organizoval Úřad vlády ČR v čele se zmocněnkyní pro lidská práva Martinou Štěpánkovou a byl zaměřen na práci s mládeží v souvislosti s prevencí sexuálního a partnerského násilí.​

Druhý side event naší delegace se týkal změn v oblasti rodinné politiky a podpory dostupnosti různých forem péče.

Při příležitosti MDŽ se v březnu v New Yorku konalo 67. zasedání Komise OSN pro postavení žen (CSW67). Taťána Kuchařová byla součástí vládní delegace ČR, kterou vedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Česká republika se rozhodla uspořádat hned několik akcí. Jednou z nich byl side event na téma rozdílu v odměňování mužů a žen. O možnostech, jak nerovnost snižovat a kde hledat příklady dobré praxe, diskutovali například ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nebo náměstkyně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce Martina Štěpánková.

Naším hlavním tématem byl dopad gender pay gap na ženy v důchodovém věku.

Newsletter o tom, co se u nás děje

Když nám dáte svůj e-mail, pravidelně vám budeme posílat příběhy o tom, komu jsme díky vašemu daru pomohli a co je u nás nového. Odběr můžete kdykoli zrušit.