Přehled aktivit nadace

Na této stránce najdete přehledně veškeré aktivity, které Nadace Krása pomoci dělá. Záběr nadace je celkem široký. Hlavním posláním je pomoc seniorům. Nicméně zabýváme se také pracovním trhem, Cíli udržitelného rozvoje nebo například oceňujeme starší osobnosti, které jsou inspirací pro nás všechny. Vše najdete níže na této stránce.