Beauty of Help Award 2023

30.5.2023
Helga Hošková-Weissová. Akademická malířka, přeživší z Terezína a Osvětimi. A nyní též držitelka ocenění Beauty of Help Award. Nadace Krása pomoci včera vpodvečer udělovala čestná uznání a ocenění.
Beauty of Help Award 2023
Valdštejnský sál jako krásné a důstojné místo k poděkování lidem, kteří i ve vyšším věku inspirují a ovlivňují své okolí a ukazují, že věk je jen číslo. Už pošesté jsme předávali ocenění Beauty of Help Award a zároveň oslavili patnácté narozeniny!

 

 “Cílem této ceny je mimo jiné otevřít diskuzi na téma respektování stáří a stárnutí ve společnosti. Proto už druhým rokem toto oceňování otevíráme veřejnosti, která mohla nominovat inspirativní osobnosti,” řekla ředitelka Nadace Krása pomoci Soňa H. Morawitzová. Hlavní cenu, přímo nazvanou Beauty of Help Award, ovšem vybírala odborná porota ve složení:  Eva Zažímalová, předsedkyně poroty, předsedkyně AV ČR; Vladimíra Dvořáková, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií, ČVUT v Praze; Eva Lustigová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Arnošta Lustiga; Ondřej Vlček, prezident Gen Digital, filantrop; Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců; Lucie Vidovičová, socioložka, Masarykova univerzita; Taťána Kuchařová, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci 

Jsme rádi, že jsme v nominacích veřejnosti našli osobnosti známé, ale i neznámé – inspirativní ve své komunitě, ve svém nejbližším okolí. I tyhle příběhy a tihle lidé jsou pro společnost velice důležití,” dodala ředitelka Nadace.

Důkazem je příběh paní Soni Nigrinové, tlumočnice a překladatelky. Mezi nominovanými finalisty byla také nedávno zesnulá Dana Němcová, psycholožka, jedna ze signatářek Charty 77. Zavzpomínat na ni přišla její dcera a také dlouholetý přítel Daniel Kroupa. "Když se dnes hovoří o roli žen ve společnosti, dávají se jako příklad manažerky a hovoří se o kariéře. Dana Němcová měla kariéru uklízečky, ač byla vystudovaná. Její kariérou byla rodina a přátelé a lidé kolem ní, o které se starala. Její kariérou bylo pomáhat,” zavzpomínal Kroupa. Dalším finalistou se stala Marie Vavroňová, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace ROSA – centrum pro ženy.

 

Hlavní cena pro přeživší Terezína

Hlavní cenu si ale odnese vždy jen jedna osobnost a tou je letos paní Helga Hošková- Weissová. Ta svůj život věnovaný mimo jiné i svědectví o hrůzách koncentračních táborů okomentovala takto: “Je to náhoda, štěstí, a je to povinnost. Někdo prostě přežít musel. Mysleli jsme si, že je to poslední válka a ono se to opakuje je mi z toho smutno,” uvedla paní Helga, když osobně přebírala cenu vyrobenou od partnera akce, Novotný Glass.

Život a aktivity akademické malířky Helgy Hoškové-Weissové svědčí o silné osobnosti, která se již od dětství musela vyrovnávat s mnoha těžkými životními situacemi. Nezahořkla vůči společnosti.  Naopak své životní zkušenosti dokáže zprostředkovávat i mladé generaci. Jde jí o to, aby se nezapomnělo a aby se hrůzy, jež v dětství prožila, již nikdy neopakovaly. Osobní svědectví je pro mladé lidi, kteří si hrůzy válek těžko dokážou představit, asi nejsilnější forma. A paní Hošková-Weissová tomuto věnuje opravdu hodně energie,” znělo v odůvodnění odborné poroty.

Druhou cenu, Cenu veřejnosti, jejíhož držitele v on-line hlasování vybírala veřejnost, získal herec Miloň Čepelka. Obdržel 46 % všech hlasů. “Veselou mysl si udržuji na divadle. Minulý týden jsme hráli a napadlo nás, že si sečteme věk všech herců, kteří hrají ve hře Akt. Pět mužů. Vyšlo nám, že nám dohromady bylo 417 roků, tak jsme se trochu vyděsili a naopak i potěšili, protože když jsme na jevišti, nejsme vůbec staří,” rozesmál herec hosty v sále.

Nadace Krása pomoci v tento večer zároveň poprvé oslavila patnáctiny. Popřát jí přišli nejen hosté z řad klientů, partnerů a přátel Nadace, ale svým vystoupením také třeba saxofonistka K.J.SAX a jazzový kytarista Rudy Linka, který právě v den předávání oslavil 62 let a od Nadace dostal dárek. Drobnou pozornost si z galakce odnesl každý - byla to pohlednice se vzkazem pro prarodiče a na ní poštovní známka, aby každý mohl pohled poslat ihned poté, kdy akci opustí.

 

 „Velmi si vážím toho, jak Nadace Krása pomoci podporuje seniory v aktivním životě. Ocenění Beauty of Help Award nám každoročně ukazuje, kolik je mezi námi skvělých osmdesátníků či devadesátníků, kteří ani přes vysoký věk neztrácejí nadhled, elán, a ještě zvládají pomáhat ostatním. Gratuluji paní Helze Hoškové-Weissové i dalším oceněným a děkuji jim za jejich neúnavnou práci, kterou činí naši společnost lepší, a jsou pro mě velkou inspirací," uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil, který akci poskytl záštitu.


Autorkou našich fotek je Greta Konečná Blumajerová.
 

 A proč vlastně Krása pomoci uděluje Beauty of Help Award? 

“V Kráse pomoci si myslíme, že je potřeba ocenit stáří, ocenit lidi, kteří jsou i ve vyšším věku aktivní, pozitivně ovlivňují své okolí. A že jim musíme také poděkovat, protože se na to často zapomíná,” shrnula důležitost akce a oceňování zakladatelka Nadace a předsedkyně její správní rady Taťána Kuchařová. 

Partnery ocenění Beauty of Help Award v roce 2023 byli: Novotný glass, Streetcatering, Víno Marcinčák, produkční agentura Art 4 People, společnost Hewer, která dopravila na akci klienty Nadace, Fleurop, Hero Clan, jejichž expertní dobrovolníci stojí za vizuální stránkou programu, Doux, Slevomat, Danfil  a NATU.
 

FINALISTÉ

1/ Marie Vavroňová   

Zakladatelka a ředitelka neziskové organizace ROSA – centrum pro ženy.  V čele centra ROSA stojí Marie Vavroňová již 30 let. Když centrum se Zdenou Prokopovou zakládala, byla to tehdy vůbec první organizace u nás, která otevřeně řešila problematiku domácího násilí. Není inspirací jen pro své zaměstnance, své zkušenosti z práce s oběťmi domácího násilí a genderové rovnosti vtělila i do svých přednášek a osvětových akcí pořádaných pro pedagogická pracoviště i pro studenty.  Je držitelkou ceny Fóra dárců – Speciální ceny České televize za TV klip proti domácímu násilí.  

2/ Helga Hošková-Weissová   

Akademická malířka Helga Hošková-Weissová se narodila 10. listopadu 1929 v Praze v asimilované židovské rodině. V prosinci 1941 byla s rodiči deportována do terezínského ghetta, prošla Osvětimí, Freibergem a Mauthausenem. Je jedním z mála terezínských dětí, které přežily holocaust. Po válce se vrátila s matkou do Prahy, otec nepřežil. Vystudovala střední grafickou školu a externě gymnázium. Složila maturitu na obou školách a pokračovala ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Emila Filly a Aloise Fišárka. Ve své umělecké tvorbě se věnuje převážně válečné tematice. Obrázky, které namalovala a nakreslila při pobytu v Terezíně a které doprovázejí její deník, byly v roce 1998 publikovány v knize Maluj, co vidíš a v roce 2010 v novele I viděl Bůh, že je to špatné, kterou napsal její tatínek při pobytu v Terezíně. „Deník Helgy Weissové 1938-1945“ byl přeložen do 16 jazyků a získal prestižní ocenění na Frankfurtském knižním veletrhu. V roce 2020 byla vydána její poslední kniha „Nikdo nás nečekal“.  Své malby a kresby vystavovala po celém světě. Po roce 1989 se věnuje besedám s českými i německými studenty.V roce 1993 byla její tvorba oceněna udělením čestného doktorátu na Massachusetts College of Art v Bostonu. V roce 2009 jí byla udělena Medaile Josefa Hlávky za celoživotní dílo a Medaile Za zásluhy I. stupně v oboru kultury, umění a vzdělávání udělená prezidentem Václavem Klausem. V roce 2016 přijala z rukou ministra kultury titul Dáma české kultury.  

 

3/ Miloň Čepelka   

Spisovatel, herec, scénárista, spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana.    Ve svých 86 letech je stále aktivní na kulturní scéně. Zapojuje se do různých dobročinných aktivit, pravidelně předčítá jak svoji tvorbu, tak i tvorbu jiných autorů v Galerii pro onkologické pacienty a podporující umělce a to vždy v rámci výstavy daného autora. Okolím je Miloň Čepelka vnímám především pro svou nesmírnou pokoru, upřímnost a lidskost. Své nadšení pro umění a kulturu předává lidem s lehkostí a nevtíravostí, je člověkem s krásnou duší a velkým srdcem.  

    

4/ Soňa Nigrinová   

Překladatelka, tlumočnice. Vystudovala obor francouzština – arabština, stála u zrodu katedry tlumočnictví a překladatelství na tehdejší Univerzitě 17. listopadu. Denně bojuje se zdravotními komplikacemi a i přes ně se nebojí vyrazit na cestu do své milované Paříže. Stále se věnuje překládání, vzdělává se. Své okolí inspiruje svou otevřenou myslí, rozhledem, zkušenostmi i kuráží. Není téma, ke kterému by nezaujala jasný názor. Dlouhodobě se věnuje charitě, honoráře z překladů posílala na Konto Bariéry či Zdravotnímu klaunovi, úzce spolupracuje s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové. Ač jí život přinesl nejednu náročnou situaci, dodnes si udržela optimismus a chuť pomáhat ostatním. V současnosti podporuje dva studenty Deylovy konzervatoře.   

  

5/ Dana Němcová (Ϯ 89 let)  

Psycholožka, kritička, jedna z prvních signatářek Charty 77.  Rok po Chartě 77 spoluzaložila Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Po sametové revoluci krátce vstoupila do politiky v roli poslankyně federálního parlamentu, působila ve Výboru dobré vůle Olgy Havlové. Byla jednou ze zakladatelek Poradny pro uprchlíky Českého helsinského výboru. Nejen přátelé ji vnímali jako skromnou, pozitivní a nesmírně zásadovou ženu, která navzdory perzekucí ze strany bývalého režimu nikdy nepřestala být sama sebou. Svým životem dokazovala, že nenechat sebou manipulovat a neuhýbat lze i za mnohem složitějších okolností, než jsou ty, v nichž žije naše generace.  Byla držitelkou ceny mírového hnutí Pax Christi, prezidentské medaile Za zásluhy, rakouské Středoevropské ceny a Ceny Paměti národa.  
 

ODBORNÁ POROTA

Eva Zažímalová, předsedkyně poroty, předsedkyně AV ČR  

Vladimíra Dvořáková, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií, ČVUT v Praze  

Eva Lustigová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Arnošta Lustiga  

Ondřej Vlček, prezident Gen Digital, filantrop  

Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců  

Lucie Vidovičová, socioložka, Masarykova univerzita  

Taťána Kuchařová, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci  


 

Beauty of Help Award je čestný titul udělovaný každoročně osobnostem, které jsou i ve vyšším věku aktivní a inspirují ostatní napříč obory, či jsou inspirací svými občanskými postoji. Ocenění může být uděleno pouze občanovi ČR, který dosáhl věku nejméně 70 let. Cílem je otevřít diskuzi na téma respektování stáří a stárnutí ve společnosti.   


 

NADACE KRÁSA POMOCI

Nadace Krása pomoci vznikla v roce 2008. Od té doby rozdělila mezi další neziskové organizace pomáhající seniorům 35 mil. Kč a celkem seniory podpořila částkou přes 60 mil. Kč. Ve vlastním projektu „Doma bez obav“ pomohla tisícům seniorů, aby mohli žít důstojně v domácím prostředí. Jsou to často lidé, kteří nemají rodinu nebo ji mají daleko a nemají nikoho, kdo by jim v životních situacích pomohl. Nadace Krása pomoci je právě tou pomocnou rukou.  

Důležitou součástí práce Nadace je osvěta, otevírání seniorských témat na veřejnosti (výživa seniorů, osamělost, dezinformace atd.). Právě za tuto činnost v minulém roce získala Nadace Zvláštní cenu ministryně práce a sociálních věcí za mimořádný přínos v oblasti seniorské problematiky. Jedním z důvodů byla i pomoc při pandemii, kdy tým Nadace dělal vše pro ochranu ohrožené skupiny a zároveň zajištění jejich potřeb. Ředitelka Nadace se stala členkou Výboru pro práva starších lidí zřízeném Radou vlády pro lidská práva.