Budeme na Senior Care Festu

8.11.2023
Očekávaná konference Senior Care Fest představí ve čtvrtek 9. listopadu nejnovější přístupy a inovace ve zdravotní a sociální péči o seniory. Konat se bude v budově ČVUT a vystoupí na ni tři desítky odborníků. Konference je otevřená široké veřejnosti.
Budeme na Senior Care Festu

Festival je rozdělen do dvou hlavních částí, tedy výstavní a přednáškové časti. Výstavní část nabídne prezentaci různých vystavovatelů věnujících se péči o seniory, jako jsou domovy pro seniory, pečovatelské služby nebo dodavatelé zdravotnických materiálů, vybavení a dalších služeb pro domácnost. Přednášková část programu představí nejnovější legislativu a možnosti financování péče o seniory. Představeny budou také nové výzkumy i případové studie, které se zabývají tématy péče o starší generace.

“S profesorem Alešem Stuchlíkem, uznávaným neurovědcem a popularizátorem vědy, se účastníci ponoří do světa mozkové plasticity a propojení mezi učením a pamětí, které se mění s věkem, a objeví inovativní přístupy k podpoře a zlepšení kognitivních funkcí ve stáří. V diskusním panelu "Stárnutí ve 21. století" pak odborníci představí ambiciózní plány Ministerstva práce a sociálních věcí, které reflektují trendy a potřeby v oblasti seniorské péče,” popisuje program festivalu Martin Kotek z  Asociace virtuální a rozšířené reality.

V technologických sekcích se otevře přehlídka inovací, které mají potenciál transformovat každodenní realitu v geriatrických centrech. Výzkumníci předvedou asistivní technologie a nové generace robotů vybavených umělou inteligencí, navržených speciálně pro potřeby seniorů. Aplikace virtuální reality ukážou, jak může tato technologie revitalizovat mentální aktivity seniorů a sloužit jako nástroj pro aktivizaci seniorů, reminiscenční terapii, zlepšení prostorové orientace a paměti. “Virtuální realita také nabízí nové přístupy k diagnostice a terapii kognitivních a duševních poruch. Musíme konstatovat, že virtuální realita už je nepostradatelným nástrojem v moderní péči o seniory,” dodal Kotek.

Iniciativa Czech VR Agency, realizovaná ve spolupráci s ČVUT CIIRC, otevírá prostor pro setkání předních expertů, výzkumných pracovníků a inovátorů v oblasti geriatrické péče. Představuje atraktivní příležitost nejen pro pracovníky geriatrických zařízení, ale i pro akademiky a studenty, kteří hledají získání a prohloubení znalostí o nejnovějších směrech ve starostlivosti o seniory.

Díky spolupráci s významnými partnery – Nadací Krása pomoci, jež se zasazuje o zvyšování kvality života seniorů ve vlastním domově, a asistivní službou Dohled na dosah, která přináší inovativní řešení pro každodenní péči – je konference nejen ukázkou inovací, ale také praktickou platformou pro sdílení pokrokových přístupů, které již existují. 

 

Komunitní partner ŽIVOT90 pomáhá se zvýšením dosahu vlivu konference, čímž Senior Care Fest nabývá na významu jako místo pro rozvoj a diskusi o budoucí péči o starší generace v České republice.

Detailní program naleznete na https://seniorcarefest.cz/ . Konference je otevřena široké veřejnosti.