Fórum rodinné politiky - o neformálních pečujících

18.10.2023
Kdo jsou neformální pečující? Jaká je jejich role ve společnosti? Jak by měl vypadat ideální systém podpory neformálních pečujících? Právě tato témata se diskutovala na letošním Fóru rodinné politiky Ministerstvo práce a sociálních věcí . S naším pohledem na věc a zkušenostmi vystoupila Taťána Kuchařová 🎤
Fórum rodinné politiky - o neformálních pečujících

Domácí - neformální - pečující se starají o blízkou osobu, jež není soběstačná. Většinou nemají odborné vzdělání v péči a nejsou za pomoc placeni. Péče o blízké může být náročná fyzicky, psychicky i finančně.

Podle iniciativy Neviditelní je průměrná délka, po kterou se o svého blízkého neviditelní neformálně pečující starají, 10,4 roku. V Česku může být až jeden milion neformálně pečujících.  Stát by se bez nich neobešel, protože sociální služby nemají dostatečné kapacity. Přesto lidem pečující o blízké neposkytuje tolik potřebnou pomoc. 

Z podstaty věci téměř polovina neformálně pečujících práci na plný úvazek nezvládá. Omezení pracovního úvazku, které vede i ke snížení financí, je ale pro mnohé potenciální pečující problém (48,2 %). Kromě obav z financí a náročné psychické práce mají takí obavy, že jejich péče by nebyla dostatečná a že při ní bude velká fyzická zátěž.

Co je tedy potřeba? Vyřešit sladění práce a péče a mít dostatečnou nabídkou psychologické pomoci pro pečující.

Sendvičová generace 

Jsou to lidé, kteří se kromě vlastní rodiny s dětmi starají také o své staré rodiče nebo rodiče partnera či partnerky. Přitom chodí do zaměstnání a mají řadů dalších povinností. Dnešní společnost se vyznačuje tím, že se lidé dožívají vyššího věku, ženy odkládají mateřství na pozdější dobu, narůstá počet rodin s více dětmi a prodlužuje se délka odchodu do starobního důchodu. Sendvičová generace je přirozeným důsledkem těchto demografických jevů.  

Příslušníky sendvičové generace nemusí být vždy lidé v tzv. produktivním věku. Velmi často se jedná o seniory starší 60 let, kteří se starají o svého nemocného partnera či partnerku, sourozence nebo jiného blízkého člena rodiny a k tomu se snaží pomáhat rodinám svých dětí. Hlídají vnoučata, pomáhají s domácností apod. Také pro ně je tato situace extrémně náročná po fyzické i psychické stránce, zejména s ohledem na zdravotní komplikace, které přináší stárnutí.

 

Z naší praxe a práce s neformálními pečujícími o seniory vnímáme jako nejdůležitější se zaměřit na tyto okruhy:  

Data o pečujících   - počty pečujících, rozsah péče, jaké procento z pečujících pracuje apod.    

Dostupnost relevantních informací  - získání všech potřebných informací na jednom místě, informovanost lékařů, informovanost široké veřejnosti 

Podpora ze strany zaměstnavatelů  - zkrácené a flexibilní úvazky   

Sociální služby  - dostatečné kapacity terénních a odlehčovacích služeb    

Podpora pečujících  - finanční podpora či různé benefity pro pečující – např. daňové úlevy, úrazové pojištění, využití náhradního pečovatele v případě nemoci či odpočinku, podpůrná síť pro pečující (psychologická pomoc a poradenské služby), zvyšování společenského statutu pečujících   

Smart city  - upravovat a budovat veřejný prostor s ohledem na specifické potřeby seniorů