Jsme pro ratifikaci Úmluvy o potírání násilí

16.10.2023
Jak zlepšit systém pomoci obětem násilí aneb jak Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí přispěje k lepší pomoci zranitelným skupinám v české společnosti, jako jsou ženy, děti a senioři. O tom se v pátek diskutovalo na půdě Senátu Jednou z mluvčích byla i Taťána Kuchařová.
Jsme pro ratifikaci Úmluvy o potírání násilí

Násilí je obrovský celospolečenský problém, který překračuje věk, pohlaví a společenské hranice. Ratifikací této Úmluvy proti násilí můžeme učinit významný krok k vytvoření bezpečnější a spravedlivější společnosti pro všechny.

Ratifikací této smlouvy se mimo jiné zavazujeme k posílení našeho úsilí o prevenci násilí - prostřednictvím vzdělávacích a osvětových kampaní, ochranu obětí - prostřednictvím poskytování útočišť a podpůrných služeb a účinné stíhání pachatelů.

Starší členové naší společnosti často trpí v tichosti, čelí samotě a fyzickému, emocionálnímu a finančnímu zneužívání ve vlastních rodinách, domovech nebo komunitách. Tato forma násilí je naprosto stejně zavrženíhodná a zasluhuje si naši pozornost, jako kterákoliv jiná forma násilí na lidských bytostech.

S násilím se ročně potkává až 41 % osob starších 65 let žijících mimo instituce.

Řada z nich opakovaně a intenzivně, naprostá většina o tom nemluví.

Tato úmluva proti násilí rozšiřuje ochranu i na starší osoby a uznává nutnost bránit jejich práva, bezpečí a důstojnost. Dáváme jasně najevo, že jim poskytneme ochranu, podporu a právní prostředky, které si zaslouží, a dáváme tím také jasnou zprávu, že věk by nikdy neměl být překážkou pro spravedlnost a bezpečí.

Celý projev najdete ve videu.

 

      

Foto: Greta Konečná Blumajerová