Péče o duši zachraňuje životy

11.12.2023
Deprese se vyskytuje ve stáří častěji, než ve středním věku, a až čtvrtina seniorů zažije depresivní stav. Mohou za to změny v oblasti fyzické, duševní, ale i sociální, které jsou se zvyšujícím se věkem přirozené. Jak si s nimi psychika poradí, je velice individuální.
Péče o duši zachraňuje životy

 

V České republice žije 750 tisíc seniorů samo a počet jednočlenných domácností se stále zvyšuje. Podle dostupných údajů potřebuje každý druhý senior nad 75 let pomoct s péčí o sebe či o domácnost. 

Nízký příjem i sociální izolace 

Pomoc potřebují i s orientací v systému sociálních dávek a služeb. Fenoménem posledních let je také sociální izolace seniorů a pocit osamělosti, které souvisí s tím, že rodiny se vzdalují fyzicky či psychicky. Stává se, že starší lidé s nikým třeba celý týden nepromluví. 

Příjem seniorů čím dál méně stačí na pokrytí základních životních výdajů. Téměř 15 % seniorů je ohroženou chudobou, v případě věkové kategorie 75+ je chudobou ohroženo přes 19 % lidí, především žen. 

Všechny tyto faktory mohou vést k depresivnímu stavu, ze kterého si člověk sám nepomůže. Deprese je totiž nemoc, která vyžaduje adekvátní odbornou léčbu. 

Narůstá počet pokusů o sebevraždu u seniorů. Jsou nejvíce ohroženou skupinou v počtu dokonaných sebevražd a zhruba každá třetí dokonaná sebevražda je mezi seniory.  

O pomoc si neřeknou 

Mnoho starší lidí se stále bojí říct si o pomoc. Když byli mladší, nebylo zvykem navštěvovat terapeuta a téma psychopéče bylo tabu. Obávají se stigmatu, nemají finance na to si službu platit, neví o příspěvcích od zdravotní pojišťovny. 

Prevence, podpora a včasná detekce obtíží, které mohou vést k závažným duševním onemocněním nebo k sebevraždě, je ale klíčová. 

Proto Nadace Krása pomoci nabízí svých klientům péči psychoterapeutky zcela zdarma. Díky konzultaci s odborníkem mají možnost prodiskutovat svoji životní situaci a problémy, které je tíží. Při sezení získávají pocit, že mají někoho, s kým svoje obavy mohou sdílet, nejsou na jejich řešení sami, necítí se osaměle. V případě potřeby dostanou kontakty a doporučení na další možnosti léčby včetně léčby psychiatrické./farmakologické

To vše přináší úlevu a větší psychickou pohodu a vede ke zlepšení kvality života seniorů. Je také prokázáno, že psychické zdraví je úzce spojeno s tím fyzickým, konzultace tedy vedou také ke zlepšení celkového zdraví.

Pokud chcete podpořit péči o duši, můžete TADY