Svět a prostor pro nás - Global Goals Summit 2024

22.3.2024
Stárnutí a stáří.  Fenomén, se kterým jsme se jako společnost v takové míře nikdy nesetkali a přináší a bude přinášet různé nároky v oblasti péče, ekonomiky a v neposlední řadě přístupu celé společnosti ke starším lidem.  A také téma, které naše ředitelka Soňa Hušek Morawitzová prezentovala na Global Goals Summitu 2024.
Svět a prostor pro nás - Global Goals Summit 2024

Společnost stárne a očekáváme, že v roce 2050 budou lidé nad 65 let tvořit třetinu populace. Díky vědě a pokrokům ve zdravotnictví se také zvyšuje a bude zvyšovat podíl osob starších 80 let. 

2000 - 14 % lidí nad 65 let (2 procenta 80+) 

2050 - 30 % lidí nad 65 let (9 procent 80+)

Když se bavíme o seniorech, je potřeba si uvědomit, že je to velmi rozmanitá skupina lidí a představy, které o nich máme, jsou často zastaralé. Dnešní šedesátníci jsou úplně jiní než před padesáti lety.  

Navíc za seniora označujeme člověk od 65 let, který je ještě stále aktivní na trhu práce, ale také devadesátiletého člověka, který je křehký a potřebuje naši pomoc.  

Bavíme se tedy o lidech v rozsahu celé jedné generace, kde má každý jiné potřeby a možnosti.  

Přesto máme tendenci podléhat stereotypním představám a předsudkům, že všichni starší lidé se nechtějí učit nové věci, jsou málo progresivní, nemají nám co nabídnout. A tak místo toho, abychom hledali způsob, jak využít jejich zkušenosti a dovednosti, vyčleňujeme je na okraj zájmu.   

My ale víme, že za každým člověkem stojí unikátní příběh a práce, kterou tu odvedl. 

⬇️⬇️⬇️

A právě proto, že i starší lidé by měli mít svoje plnohodnotné místo ve společnosti a neměly by být zapomenuty jejich příběhy, vznikla v roce 2008 Nadace Krása pomoci.  

Naší vizí je důstojné stárnutí pro naše rodiče a prarodiče a k tomu směřují veškeré naše projekty. Ať se jedná o přímou pomoc seniorům v programu Doma bez obav, kde zajišťujeme vše k tomu, aby starší lidé mohli prožít závěr svého života doma.  

Nebo podporu starších lidí na trhu práce, kterou vnímáme jako velmi aktuální, a proto jim nabízíme kariérní poradenství.  

Lidé v předdůchodovém věku a zejména ve věku 54 až 59 let představují nejohroženější věkovou skupinu a často se při výběrových řízeních setkávají s předsudky a odmítáním, které například začínají už zněním inzerátu mladý dynamický kolektiv.  

👵👴👵

Naším cílem je, abychom jednoho dne nemuseli vytvářet speciální programy nebo motivovat společnost, aby seniory začlenila, ale abychom dospěli k tomu, že stáří je ve společnosti přirozené a může být plnohodnotné a přínosné.  

Starší lidé mají nezastupitelné místo stejně jako děti či dospělí. Každý by měl být platným členem společnosti narození až do smrti. 

🫶🫶🫶

Je v zájmu každého z nás vytvářet bezpečný prostor, kde jsou vítáni všichni bez ohledu na věk a kde má každý možnost aktivně participovat.  

Vzpomeňte si na to prosím ve chvíli, kdy budete pročítat životopis kandidáta 60+ nebo vám vaše babička už posté bude vykládat ten stejný příběh.  

Svět a prostor, který nyní vytváříme, je ten, ve kterém budeme jednou žít jako staří i my.