Taťána mluvila v OSN

14.3.2023
“Musíme ženám zajistit plnou a efektivní účast a rovné příležitosti na všech úrovních rozhodování v politickém, ekonomickém a veřejném životě,” řekla Taťána Kuchařová na 67. zasedání Komise OSN pro postavení žen. To se konalo na začátku března v New Yorku a kromě Taťány se ho zúčastnili a další zástupci veřejného života z ČR.
Taťána mluvila v OSN

O tom, jak nerovnost snižovat a kde hledat příklady dobré praxe, diskutovali například ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, náměstkyně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce Martina Štěpánková nebo právě zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci Taťána Kuchařová. Jejím hlavním tématem byl dopad gender pay gap na ženy v důchodovém věku.

Průměrný rozdíl v důchodech žen a mužů v České republice je 18 %. Důvodů, proč ženy v důchodu dostávají nižší plat než muži, je několik. Jedním je vzorec pro výpočet měsíčního důchodu, který je odvozen od úrovně průměrné mzdy a počtu odpracovaných let. Vzhledem k tomu, že ženy jsou placeny méně a většina žen si během mateřské dovolené bere volno, jsou jejich důchody nižší, často tak nízké, že platby nepokryjí jejich denní výdaje, tím méně léky a další služby,” hovořila Kuchařová nejen ze zkušenosti z činnosti její Nadace.

 

Na několikadenním setkání v New Yorku se řešila mimo jiné i směrnice o transparentnosti odměňování jako nové právní úpravy (Evropská komise), spolupráce v EU v otázkách rovnosti, svoji praxi s transparentním odměňování představili řečníci z New Yorku a Ontaria, 

tématem byl také rámec cílů udržitelného rozvoje a otízka jak by to mohlo pomoci pochopit potřebu větší transparentnosti. 

 

Co se týká České republiky, je fakt, že v rovném odměňování máme stále co měnit, jsme za některými africkými státy a máme jeden z největších rozdílů platů v Evropské unii. 

 

Soukromý i veřejný sektor celosvětově stojí na prahu nové éry efektivního a cíleného snižování rozdílů v odměňování žen a mužů.  V reakci na přetrvávající rozdíly ve výdělcích mezi ženami a muži byla v posledních 3 letech připravována a vyjednávána legislativa 

Evropské unie známá jako směrnice o transparentnosti odměňování.  České předsednictví v Radě EU nakonec v prosinci 2022 přivedlo Evropský parlament a Evropskou komisi ke konsenzu s členskými státy. Směrnice přichází do doby krize a rychlé digitální a technologické transformace ekonomiky.  Zároveň jsou všechny snahy o rovné odměňování úzce propojeny s cíli udržitelného rozvoje a jsou jimi rámovány.

 

           

 

Foto: Greta Blumajerová