Asistent sociální péče

Fyzická osoba (nikoli osoba blízká), která může poskytovat péči jiné osobě závislé na péči (příjemci příspěvku na péči) za úplatu, je-li uveden v žádosti o příspěvek na péči jako pečující osoba. S osobou, o kterou pečuje, je povinen uzavřít smlouvu o péči.

Zpět na slovník