Case management

Metoda sociální práce, case manager vytváří síť podpůrných služeb ve spolupráci s pečujícími, poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, úřady a komunitou. Case manager mapuje potřeby s klientem plánuje péči pomoci a sleduje průběh pomoci.

Zpět na slovník