Cílová skupina

Každý poskytovatel sociálních služeb má tzv. cílovou skupinu – tj. přesně stanovené uživatele sociálních služeb, kterým může své služby poskytovat v závislosti na věku nebo sociální situaci, ve které se nachází (např. rodiny s dětmi s určitým postižením, senioři, drogově závislí, osoby s mentálním postižením, lidé bez domova aj.)

Zpět na slovník