Dlouhodobé ošetřovné

Dávka sloužící jako náhrady mzdy při péči o osobu blízkou, která byla propuštěna z hospitalizace a u které ošetřující lékař určil, že je potřebná domácí péče. Maximální délka dlouhodobého ošetřovného činní 90 dní.

Zpět na slovník