Dobrovolník

Člověk, který věnuje svůj čas, energii nebo schopnosti ve prospěch jiných lidí a nežádá za to žádnou finanční odměnu. Dobrovolnictví může být formální – v rámci organizace, nebo neformální - např. sousedská výpomoc.

Zpět na slovník