Existenční minimum

Minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Nepoužívá se u dětí a příjemců důchodů.

Zpět na slovník