Individuální plán

Individuální plán je dokument, který se vyhotovuje při sjednávání sociální služby. V Individuálním plánu sociální pracovník po domluvě s klientem napíše, na čem budou pracovat, jaké služby budou poskytovány a v jakém rozsahu, k jakému cíli by se mělo pomocí těchto služeb dosáhnout. IP se potom vyhodnocuje zpravidla jednou za půl roku až za rok, anebo dle potřeb klienta.

Zpět na slovník