Invalidní důchod

Invalidní důchod je finanční částka vyplácená měsíčně osobám s poklesem pracovní schopnosti, dle míry poklesu pracovní schopnosti se rozlišují 4 stupně invalidního důchodu.

Zpět na slovník