Paliativní péče

Celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu (léčbu směřující k uzdravení). Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných. Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.

Zpět na slovník