Pečovatelská služba

Terénní služba pro osoby se sníženou soběstačností, žijící v domácím prostředí. Pečovatelé/pečovatelky pomáhají se zvládáním základních životních potřeb - chod domácnosti, péče o vlastní osobu, zajištění stravy. Služba je hrazená klientem, lze čerpat příspěvek na péči.

Zpět na slovník