Příspěvek na mobilitu

Příspěvek od Úřadu práce na úhradu dopravy osoby se sníženou soběstačností. Z příspěvku se dá hradit například doprava k lékaři taxíkem, nebo transportními službami.

Zpět na slovník