Příspěvek na péči

Příspěvek od Úřadu práce na úhradu péče o vlastní osobu (pomoc s hygienou, pomoc se stravováním, …), z příspěvku si člověk může hradit sociální služby, nebo fyzické osoby poskytující péči. Příspěvkem lze hradit i péči v pobytovém zařízení. Příspěvek má 4. stupně dle toho, kolik toho daná osoba již nezvládne sama udělat.

Zpět na slovník