Registr poskytovatelů sociálních služeb

Informační systém veřejné správy vytvořený a vedený dle zákona č. 108/2006, kde jsou vedeny všechny sociální služby v ČR, které poskytují fyzické a právnické osoby v souladu s tímto zákonem.

Zpět na slovník