Smlouva o poskytování služby

Smlouva, která je uzavírána mezi organizací poskytující sociální služby a klientem. Ve smlouvě je ukotven například rozsah činností, které může služba poskytnout, práva a povinnosti obou stran. Výpovědní lhůta, možnost, jak službu ukončit a jiné.

Zpět na slovník