Sociální odbor - obec s rozšířenou působností

Každá obec s rozšířenou působností má ve kompetenci sociální odbor, který zajišťuje výkon oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení sociální prevence a oddělení sociálních služeb. Mapuje sociální služby ve svém mikroregionu a poskytuje o těchto službách informace všem svým občanům.

Zpět na slovník