Standardy kvality poskytování sociálních služeb

Soubor kritérií, kterými je definována úroveň poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb, ale také v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a uživateli. Upraveno vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

Zpět na slovník